Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 • Podręczniki szkolne: ćwiczenia, książki do nauki języków obcych, słowniki, atlasy, globusy, tablice (matematyczne, chemiczne, fizyczne, astronomiczne), encyklopedie, lektury szkolne, vademecum, kompendium, mapy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe.
 • Artykuły szkolne: zeszyty, bloki, papier kancelaryjny, bibuła, brystol, pędzle,  długopisy, pióra, ołówki, temperówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, plastelina, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, przybory geometryczne, cyrkiel, kalkulator, tornister szkolny, plecak szkolny, torba  szkolna lub sportowa, worek na obuwie (istotny jest opis na fakturze, itp.),
 • Strój galowy: mundurek szkolny wymagany przez szkołę (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 •  Strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego,

* odzież sportowa

  dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, leginsy, getry, skarpety sportowe,

* obuwie sportowe np. adidasy, tenisówki, halówki, trampki,

Odzież sportowa wykazana na fakturach, rachunkach musi być zgodna z nazewnictwem  przedstawionym w niniejszym katalogu wydatków kwalifikowanych np. bluza sportowa, spodnie sportowe (nie wystarczająca jest nazwa własna),

 • Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej - specjalistycznej (o ile wiąże się z udziałem w treningach w klubie sportowym - wymagane potwierdzenie przynależności do klubu),
 • Basen - strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki na basen (wymagane potwierdzenie przez szkołę, że uczeń uczęszcza na zajęcia z pływaniem),
 • Koszty udziału na zajęciach na basenie (faktura wystawiona imiennie na wnioskodawcę z podaniem imienia i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć wraz z potwierdzeniem, że nauka odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych),
 • Zakup określonego sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia),
 • Zakup sprzętu komputerowego: tablet, komputer stacjonarny, laptop, notebook, oprogramowanie systemowe, pendrive, programy edukacyjne oprogramowania, części do komputera, np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki komputerowe, słuchawki, myszka, klawiatura,  również papier do drukarki, tusz/toner, kamera internetowa  i inne niezbędne sprzęty lub materiały do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego,
 • Zwrot kosztów za korzystanie z domowego internetu (za wrzesień-czerwiec danego roku szkolnego) - umowa w miejscu zamieszkania ucznia + faktura VAT i dowód opłaty,
 • Zakup biurka do nauki, krzesła do biurka oraz lampki na biurko,
 • Zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkół lub częściowe sfinansowanie kosztów pobytu w internacie, bursie, itp. (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych),
 • Koszty udziału w wycieczkach szkolnych, wyjścia do kina, teatru, muzeum (wymagane potwierdzenie zaświadczeniem ze szkoły),
 • Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np. językowych, sportowych, nauce tańca, korepetycjach i innych (wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lub umowa potwierdzająca udział dziecka w zajęciach oraz wysokość ponoszonych opłat),
 • Koszty wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, „zieloną szkołę”, (wymagane zaświadczenie ze szkoły, zawierające informacje dotyczące uczestnika, terminu oraz poniesionego kosztu odbytej wycieczki)
 • Inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

 

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM:

 • odzież i obuwie codziennego użytku( np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy),
 • stroje odświętne ( np. stój pierwszoroczny, na studniówkę ),
 • meble ( np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy ),
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • okulary korekcyjne,
 • śpiwory, namioty,
 • obozy i zimowiska rekreacyjne,
 • wyżywienie w szkole,
 • opłacenie komitetu rodzicielskiego, rady rodziców,
 • opłaty za tzw. „klasowe”,
 • ubezpieczenie uczniów,
 • kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie o charakterze wypoczynkowym
 • faktury za internet połączone z inną usługą (bez możliwości ustalenia opłaty tylko za internet),
 • artykuły dekoracyjne.

UWAGA!

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków,
 • ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł   w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy  – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury),
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, imię, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

 

Data wystawienia faktur,  rachunków powinna zawierać się w następujących okresach:

 1. zakup podręczników od miesiąca lipca poprzedzającego dany rok szkolny,
 2. zakup materiałów szkolnych i sprzętów komputerowych – od miesiąca lipca poprzedzającego dany rok szkolny, wg wykazu wydatków kwalifikowanych,
 3. abonament internetowy, bilety miesięczne oraz pozostałe wydatki na cele edukacyjne od września do czerwca danego roku szkolnego.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej