Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

Polecane strony

Urząd Miejski Gminy Kłecko

 

Urząd Skarbowy w Gnieźnie

 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

www.pup-gniezno.pl
 

Sąd Rejonowy w Gnieźnie

www.gniezno.sr.gov.pl


Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie

www.poznan.po.gov.pl

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

http://www.poznan.uw.gov.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

http://www.umww.pl

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl

 

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://e-inspektorat.zus.pl

 

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

http://www.krus.gov.pl

 

Teleadresowe bazy danych ponad 145.000 organizacji i instytucji, m.in. działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, uzależnionych, realizujących zadania pomocy społecznej oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania

http://www.bazy.ngo.pl

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

http://niebieskalinia.info

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

http://www.niebieskalinia.org

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.niebieskalinia.pl

 

Strona Rzecznika Praw Dziecka

http://brpd.gov.pl

 

Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.

http://zielonalinia.gov.pl

 

Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

 

Wyszukiwarka ofert pracy

http://www.careerjet.pl

 

Strona Sejmowa

http://www.sejm.gov.pl

 

Urząd Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl

 

Strona kampanii WYHAMUJ W PORĘ

http://www.wyhamujwpore.pl

 

Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

http://www.ciazabezalkoholu.pl

 

Strona programu DOBRY RODZIC

http://www.dobryrodzic.pl

 

Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna

http://www.pajacyk.pl

 

Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

http://www.116111.pl

 

Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce

http://www.komornik.pl

 

PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce

http://www.pkt.pl

 

Portal organizacji pozarządowych

http://www.pomocspoleczna.ngo.pl

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych

http://www.spes.org.pl

 

Strona poświęcona ośrodkom pomocy społecznej

http://www.ops.pl

 

Portal organizacji pozarządowych

http://www.pomocspoleczna.ngo.pl

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych

http://www.spes.org.pl

 

Strona poświęcona ośrodkom pomocy społecznej

http://www.ops.pl

 

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

http://www.kcik.pl

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.psychologia.edu.pl

 

Strona poświęcona problemowi narkomanii

http://www.narkomania.org.pl

 

 

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia

www.liniawsparcia.pl

Biuletyn Informacji Publicznej