Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Kłecku

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza nabór uczestników projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Kłecko” – podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Senior+  w Kłecku.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.

Dzienny Dom Pomocy Senior+ zlokalizowany jest w Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 8.

Placówka funkcjonuje w dni powszednie przez 8 godzin dziennie, od 7:00 do 15:00.

Dysponuje miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców Gminy Kłecko, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Placówka zapewnia całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Senior + obejmuje w szczególności:

  • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
  • dwa posiłki w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Senior+;
  • umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo;
  • dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych
    i towarzyskich;
  • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;
  • pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • dowóz do siedziby DDP Senior+ i odwóz do domu.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje  do  Dziennego Domu Pomocy Senior + w Kłecku,  ul. Gnieźnieńska 8,  w godz. 7:00 - 15:00 lub telefonicznie pod numerem: 509 969 892 lub 61 427  00 13.

 

Dokumenty do pobrania:

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej