Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

Dodatek energetyczny

Warunki otrzymania dodatku energetycznego

  1. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej” tj. osobą, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy.
  2. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
  3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  4. Złożenie stosownego wniosku.

Wypłaty świadczenia

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłecku, pok. nr 213 od 01 do 15 – go każdego miesiąca.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730,) ogłasza się, co następuje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.

 

Biuletyn Informacji Publicznej